About the Antique Rugs of the Future Project

Sheep Breeds of Azerbaijan

Shearing,
Sorting, Washing, Carding, Spinning

"The advantages of handspun yarn to machine spun yarn"

Rediscovery of Ancient Natural Dyes
Our Natural Dyestuffs

Mordants

Difference between synthetically and naturally dyed rugs

Weaving and Finishing Steps

Galleries of ARFP Caucasian Azerbaijani Rugs
 

back to "Antique Erzincan carpets and kilims" main page

 

Antique Erzincan rug, Eastern Anatolia, Turkey, 19th century.  Vakıflar Halı ve Kilim Deposu, Ankara. Size: 100x140 cm

Description (Turkish) : Halının ana teması doğurganlık ve bunun muhafazasıdır. Dört adet koçboynuzu motifi ile sembolize edilen üç doğurganlık simgesi zeminde kullanılmıştır. Çengel, kuş ve göz motifleri ile bordürde kullanılan ejderha motifleri, korunma amaçlıdır. Çerçevedeki akar su teması, doğurganlığın ve saflığın bir simgesidir.