About the Antique Rugs of the Future Project

Sheep Breeds of Azerbaijan

Shearing,
Sorting, Washing, Carding, Spinning

"The advantages of handspun yarn to machine spun yarn"

Rediscovery of Ancient Natural Dyes
Our Natural Dyestuffs

Mordants

Difference between synthetically and naturally dyed rugs

Weaving and Finishing Steps

Galleries of ARFP Caucasian Azerbaijani Rugs
 

back to "Antique Erzincan carpets and kilims" main page

 

Antique Erzincan rug, Eastern Anatolia, Turkey, 18th century.  Vakıflar Halı ve Kilim Deposu, Ankara. Size: 132x229 cm

Description (Turkish): Hayat ağacının üzerindeki kuşlar, yaşamı ve ruhu simgelemektedir. Kurt izi şeklinde gösterilmiş olan ejderha, hayat ağacını koruyan hayvandır. Bu üç motif birlikte kullanıldığında, ruhun sürekliliğini ve ölümsüzlüğü ifade etmektedir. Çengel ve göz motifleri, korunma amaçlı olarak kullanılmıştır